Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Zawód Menedżer

Udostępnij artykuł

Zawód Menedżer

W obecnych czasach często słyszy się pojęcie „menedżer”. W naszym języku funkcjonuje stosunkowo krótko, gdyż zaczęto go używać dopiero po 1989 roku co niewątpliwie wiązało się z przemianami polityczno-gospodarczymi. W dzisiejszych czasach na stałe wpisało się w nomenklaturę polskich firm. Trzeba jednak pamiętać, że tak naprawdę nie zmieniło się jedynie tylko słowa, ale zakres obowiązków, podejście i przede wszystkim znaczenie osób obejmujących tzw. Stanowiska kierownicze.

Dzisiaj Menedżer to osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym, a jej głównym zadaniem jest zarządzanie przez duże Z. W odróżnieniu od kierowania, jest to szereg działań mających na celu efektywne wykorzystywanie zasobów materialnych i ludzkich, tak by osiągnąć określony cel. Kierowanie natomiast zakładało jedynie przewodzenie grupą ludzi i w dużym stopniu opiera się na wpływaniu na ich decyzje i poczynania. Profesjonalny menedżer wie, że jego zadaniem nie jest wydawanie poleceń, lecz analizowanie i rozumienie potrzeb firmy oraz pracowników. Musi nieustannie analizować potrzeby rynku i umieć się do nich dostosować. Wymaga to sporej odwagi i ambicji, a ponadto odpowiedzialności. Jest on bowiem pierwszą osobą, która ponosi konsekwencje za nieumiejętne zarządzanie firmą i jej członkami. Oczywiście wymaga się od niego sporego zaangażowania, uczciwości oraz zdolności przywódczych.

W Polsce z roku na rok rośnie świadomość, jak ważną rolę odgrywa menedżer w procesie realizacji celów firmy. Ta posada staje się coraz bardziej doceniana, ale też coraz częściej stosuje się słowo Menedżer do określenia szerszej skali odpowiedzialności na danym stanowisku. Nie ulega wątpliwości, że każdej organizacji potrzebna jest osoba, która umiejętnie poprowadzi ją do sukcesu i przygotuje przemyślany plan działania. Z tego powodu rośnie zapotrzebowanie na szkolenia menedżerskie, w których uczestniczy coraz więcej osób. Menedżerowie bardzo często w swojej karierze zmuszeni są podnosić swoje kompetencje i dostosowywali swoje umiejętności do zmieniających się warunków.

To wymaga dużej determinacji, ale przede wszystkim ciągłej chęci doskonalenia się, szukania nowych rozwiązań i otwarcia na ludzi, z którymi się pracuje.

Pozdrawiamy, Integra-consulting.pl