Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
 • Kontrast

Assessment / Development Center

Skontaktuj się z nami

885 777 331

lub skorzystaj z formularza kontaktowego i wyślij zapytanie

Wyślij wiadomość

Rekrutacja
rekrutacja
Wpis 1

W badaniu poziomu kompetencji i potencjału pracowników stosujemy dwie metody: Assessment Center (ośrodek oceny) i Development Center (ośrodek rozwoju). Assessment Center (AC) wykorzystujemy w procesie rekrutacji i selekcji, gdy zależy nam na wyłonieniu osoby o określonych kompetencjach czy potencjale. Za pomocą metody Assessment Center możemy też rozpoznać predyspozycje, silne strony oraz obszary do rozwoju pracowników w celu m.in. zbudowania dopasowanego programu rozwoju lub też użyć tego narzędzia do weryfikacji potrzebnych kompetencji.

Z kolei sesja Development Center (DC) ma dla uczestników i dla organizacji charakter rozwojowy – wspiera identyfikację talentów, doskonalenie kompetencji i pomaga zaplanować odpowiednie ścieżki rozwoju czy dobór właściwych szkoleń dla pracowników. Z Development Center korzystamy, gdy pracodawca już wie, jakie kompetencje chce rozwijać w swoim zespole.

Zdjęcie
Dla kogo?

Dla kogo?

Skąd wiedzieć, kogo i jak wspierać, żeby nie skierować energii w niewłaściwym kierunku? I w jaki sposób kierować rozwojem pracowników, żeby uzyskać najlepsze efekty? Warto przyjrzeć się metodom Assessment Center (ośrodek oceny kompetencji) i Development Center (centrum rozwoju).

To elementy diagnozy zawodowej pozwalające doświadczonym asesorom ocenić uczestników na bazie obserwacji ich zachowania podczas wykonywania zadań abstrakcyjnych lub zbliżonych do wykonywanych na danym stanowisku, a nie tylko opierając się na ich deklaracjach.
Zarówno AC i DC to badania silnie zobiektywizowane właśnie przez włączenie do ich realizacji niezależnych obserwatorów, czyli asesorów. Uczestnicy biorą udział w kilkugodzinnych sesjach, podczas których realizują zadania, przygotowane pod kątem specyfiki i wymagań danego stanowiska. Są to np.

 • Koszyk zadań (in basket)
 • Case study
 • Zadania zespołowe
 • Role playing lub rozmowy symulowane
 • Prezentacja

Metoda AC bada kompetencje menedżerskie i interpersonalne, gdzie każda z nich jest badana w kilku zadaniach. Poziom diagnostyczny prowadzonych przez nas badań jest wysoki, co ułatwia trafne planowanie działań i podejmowanie decyzji. Kompetencje, które mogą zostać poddane ocenie podczas sesji AC / DC to np.:

 • orientacja na cel,
 • współpraca,
 • planowanie i organizacja,
 • delegowanie;
 • komunikacja i informacja;
 • rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji;
 • egzekwowanie;
 • orientacja na klienta;
 • analiza;
 • zarządzanie zmianą;
 • motywowanie; ocena i rozwój.

Metody te ułatwiają porównanie poziomu wybranych kompetencji wśród uczestników oraz wyłonienie osób rekomendowanych do zatrudnienia lub dalszego rozwoju.

Dlaczego warto?
Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Tego typu badania to korzyści zarówno dla uczestnika, jak i dla organizacji ze względu m.in. na obiektywizm oceny czy możliwość wykorzystania informacji z badania kandydata / pracownika w kontekście rozwojowym i motywacyjnym.

Korzyści, jakie płyną z wykorzystania sesji oceny kompetencji:

 • określenie poziomu kompetencji uczestników, istotnych z punktu widzenia aktualnych i przyszłych celów oraz zadań stanowiskowych;
 • określenie potrzeb rozwojowych (w tym: szkoleniowych) poprzez wytyczenie indywidualnych ścieżek rozwoju kompetencji, stanowiących bardzo istotny element motywacji,
 • zwiększenie motywacji uczestników do wdrażania postaw i zachowań pożądanych przez pracodawcę,
 • budowanie świadomości uczestników i rozwijanie samooceny.

Zobacz, jakie możliwości daje metoda Assessment / Development Center Tobie i Twojej organizacji:

Dla uczestnika:

 • udzielamy indywidualnego feedbacku uczestnikom sesji,
 • podczas tych sesji zbieramy dodatkowe informacje, które często przydają się do przygotowania indywidualnych programów rozwojowych.

Dla organizacji:

 • przygotowujemy pisemne indywidualne raporty oceny kompetencji oraz zbiorcze zestawienia wyników,
 • przedstawiamy propozycje kierunków i działań rozwojowych dla poszczególnych uczestników lub dla całej grupy,
 • na życzenie Klienta prowadzimy spotkanie/ spotkania z przełożonymi uczestników, podczas którego pomagamy im wypracować indywidualne programy rozwoju.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.

Formularz