Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Proces rekrutacyjny pracownika - sprawdź, czy robisz to dobrze

Udostępnij artykuł

Proces rekrutacyjny pracownika - sprawdź, czy robisz to dobrze

Rynek pracy jest jednym z kluczowych elementów każdej gospodarki. Ma on ogromny wpływ zarówno na pracodawców, jak i pracowników. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany na tym polu, które sprawiają, że rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny i wymagający. Pracownicy mają dziś wciąż duże możliwości wyboru pracy, firmy konkurują o najlepsze talenty, a technologia odgrywa coraz większą rolę w procesach rekrutacji i selekcji pracownika oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Rynek pracy to obszar, który ewoluuje w tempie, jakiego nie doświadczyliśmy dotychczas. Dla pracowników oznacza to większe możliwości rozwoju zawodowego, ale także większą odpowiedzialność za zarządzanie swoją karierą. Dla firm oznacza to konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości i szukania innowacyjnych rozwiązań, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy.

Warto stale przyglądać się tym tendencjom. Nie można przy tym spuszczać z oczu podstawy, czyli tego, jak wyglądają procesy rekrutacyjne wewnątrz Twojej firmy. Dlaczego?

Duże konsekwencje małych błędów procesu rekrutacyjnego

Brak czasu, gorszy dzień, mail z feedbackiem, który nigdy nie został wysłany, zawodny sprzęt, niedokładne zrozumienie zakresu obowiązku i celu danej rekrutacji, nieefektywna komunikacja z hiring menedżerem… To sytuacje, z którymi przynajmniej raz zmierzył się każdy, kto aktywnie rekrutuje. Nawet niewielkie potknięcia mogą znacząco wpłynąć na efektywność całego przebiegu rekrutacji i na postrzeganie firmy na zewnątrz. W końcu w tym przypadku dobre wrażenie organizacja może zrobić tylko raz!

Źle zaprojektowany proces rekrutacyjny jest z wielu powodów szkodliwy, zarówno dla przyszłego pracownika, jak i dla firmy.

Z perspektywy osoby biorącej udział w takim procesie wiąże się przede wszystkim ze stratą czasu. Jeśli rekrutacja jest za długa, kandydat nie otrzymuje informacji zwrotnej, a w trakcie procesu nie ma wszystkich niezbędnych informacji, z pewnością wywoła to u niego sporą frustrację. Ta frustracja może przelać się na chęć wylania jej, chociażby w internecie. Wystarczy jeden negatywny wpis w mediach społecznościowych lub podzielenie się opinią ze znajomymi, by zmniejszyć szanse firmy na znalezienie odpowiedniej osoby do pracy. 

Z perspektywy firmy nieefektywne rekrutacje to koszty czasowe i finansowe. Nie zapominajmy o tym, że błędne rekrutacje mogą nie tylko skończyć się tym, że nie zatrudnimy nikogo, ale co gorsze, że zatrudnimy nieodpowiednią osobę pod kątem kompetencji, czy kultury organizacyjnej. To nieuchronna droga do konfliktów, niskiej wydajności i kosztów związanych z rotacją pracowników.

Wnioski są jasne: źle zaprojektowany proces rekrutacyjny pracownika może prowadzić do straty czasu, pieniędzy, talentów i do negatywnego wpływu na firmową reputację. Dlatego ważne jest, aby organizacje miały świadomość tego, jakie błędy popełniają i co mogą zrobić, by ich uniknąć w przyszłości.  Zwłaszcza jeśli decydują się, by procesy rekrutacyjne prowadzić wewnętrznymi zespołami HR dociążonymi innymi zadaniami. Taki sposób prowadzenia rekrutacji ma sporo plusów. Oszczędność kosztów, pełna kontrola nad procesem, wiedza o wymaganiach stanowiska z pierwszej ręki to tylko niektóre z nich. Jednak ryzyk takich procesów też jest niemało. Dlatego właśnie warto pomóc zespołom rekruterów i sprawdzić, jak można ulepszyć prowadzone przez nich procesy rekrutacyjne.

Błędy popełniaj szybko - audyt procesów rekrutacyjnych

Podobno błędów nie popełnia tylko ten, który nic nie robi. Zgadzamy się z tym w 100%, ale lubimy dodać, że jeśli popełniać błędy, to tylko raz i jak najszybciej. Jak mówi Katarzyna Maciejewska, menedżer Działu Rekrutacji:

W świecie idealnym organizacje świadomie projektują procesy rekrutacyjne, korzystając ze znanych metodyk, np. service design, wiedzy HR-owej, doświadczeń swoich pracowników, obserwując zmieniający się rynek, uwzględniając aktualne trendy. Następnie sprawdzają, jak działa tak zaprojektowany proces. Weryfikują to wspólnie z zewnętrznymi doradcami, analizując i porównując swoje działania i wyniki z najlepszymi praktykami specjalistów oraz doskonaląc obszary wymagające poprawy. W rzeczywistości najczęściej organizacje układają i przeprowadzają procesy rekrutacyjne, bazując na intuicji, wiedzy i doświadczeniu rekruterów. Odnoszą sukcesy i porażki. Czasem mierzą efektywność i koszty - liczbę zatrudnionych kandydatów, czas trwania rekrutacji, jakość aplikacji pozyskanych z poszczególnych źródeł itd. Niewiele czasu poświęcają jednak na to, by spojrzeć na proces z lotu ptaka – zdiagnozować problemy, wąskie gardła, znaleźć rozwiązania, wdrożyć zmiany, wyciągnąć wnioski na przyszłość.

 

Zarówno w sytuacji idealnej, kiedy mamy zasoby i możliwości, by w świadomy sposób projektować i dostosowywać procesy do aktualnych potrzeb i sytuacji, jak i w rzeczywistości, z którą mierzy się wiele firm (np. brak odpowiednich kompetencji i narzędzi do zbudowania standardów, działanie od wielu lat w tym samym schemacie, brak czasu na analizę), audyt procesu rekrutacyjnego może okazać się bezcennym źródłem wiedzy. Dzięki niemu możesz dowiedzieć się, co działa w procesie rekrutacyjnym wypracowanym przez organizację, a co nie. Audyt będzie też okazją do eliminacji błędów i zoptymalizowania oraz udoskonalenia pod względem efektywności i jakości działań osób zaangażowanych w prowadzenie rekrutacji. Dzięki temu organizacja przede wszystkim oszczędza czas i pieniądze. Jednocześnie, ma szansę uwolnić zasoby, rozwijać umiejętności i kształtować postawę swoich pracowników, a także, co niezmiernie ważne, zyskuje wizerunkowo, jako pracodawca w oczach kandydatów i pracowników.

Audyt procesów rekrutacyjnych - bezcenna wiedza i przewaga konkurencyjna

Audyt rekrutacyjny to usługa, która da Ci bezcenną wiedzę o tym, jak działa proces rekrutacyjny w Twojej firmie oraz jak podnieść jego jakość i efektywność. Wiedzę, która dzięki warsztatom po audycie przełoży się na aspekt praktyczny!

Audyty procesów rekrutacyjnych przeprowadzamy dla klientów, którzy rekrutacje realizują we własnym zakresie. Celem tego działania jest:

W ramach audytu nie tylko analizujemy cały proces rekrutacji lub jego wybraną część. Niezwykle ważne są dla nas spotkania z hiring menedżerami, przegląd metod selekcji kandydatów, obserwacja uczestnicząca podczas wybranego dnia rekrutacyjnego, a także indywidualny feedback dla rekruterów. Efektem tych działań jest raport. Ten dokument może stać się podstawą doskonalenia procesu rekrutacji.

Najefektywniejszym zakończeniem audytu jest warsztat, dzięki któremu wiedza przerodzi się w zestaw dobrych praktyk. Jest okazją do wypracowania sposobów doskonalenia optymalizacji w procesie rekrutacji, dyskusji o metodach doskonalenia umiejętności rekrutacyjnych, a także o tym, jak wygląda współczesny rynek pracy i jakie są oczekiwania kandydatów. Zestaw dobrych praktyk, wzrost świadomości, zaprojektowanie skuteczniejszych procesów - to wszystko będzie budować Twoją przewagę konkurencyjną w zmiennym i wymagającym obszarze, jakim jest rynek pracy.