Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
 • Kontrast

Dyrektor Handlowy

Lokalizacja: wielkopolskie (Poznań)
Rodzaj umowy: -
Branża: Sprzedaż / obsługa klienta

Aplikuj

Dla naszego klienta, firmy z branży farmaceutycznej, producenta leków RX i preparatów OTC, poszukujemy osoby na stanowisko:

Dyrektor Handlowy

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Opracowywanie, optymalizowanie, realizowanie strategii sprzedażowej krótko i długookresowej w oparciu o trendy oraz najlepsze praktyki rynkowe zakładającej: zwiększenie efektywności promocji medycznej zapewniającej wzrost działów preskrypcyjnych w produktach promowanych, wzrost efektywności współpracy z klientami sieciowymi ukierunkowany na lepsze wykorzystanie narzędzi od sprzedażowych, budowa strategii sprzedażowych w obszarze OTC zapewniających synergię działań marketingowych i efektywności sprzedażowej u klientów aptecznych.
 • Opracowywanie i wdrażanie krótko i długoterminowych planów biznesowych w obszarze sprzedaży i nadzór nad ich realizacją.
 • Zarządzanie ponad 200-os. zespołem handlowym (PH, KAM, RKS) i kilkunastoosobowym Działem Marketingu.
 • Prowadzenie analizy rynku i odpowiedniej polityki handlowej, zmierzającej do zwiększenia konkurencyjności w dostępie do rynku.
 • Ustalanie zasad i kierunków bieżącej i przyszłej polityki handlowej Spółki na rynkach krajowym i zagranicznych, uwzględniających aktualną i prognozowaną sytuację rynkową oraz potrzeby własne przedsiębiorstwa.
 • Inicjowanie i egzekwowanie przedsięwzięć ekonomicznych zmierzających do uzyskania maksymalnych dochodów w obrocie towarowym.
 • Wsparcie w procesie opracowywania polityki cenowo rabatowej. Zbieranie sygnałów z rynku o sprzedaży, cenach i warunkach dostaw.
 • Ciągły monitoring i ocena efektywności działań sprzedażowych i promocyjnych oraz szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku lub sytuację firmy.
 • Ciągły monitoring i ocena działań konkurencji.
 • Pozyskiwanie odbiorców, utrzymywanie ścisłej współpracy oraz opieka nad klientem. Udział w ważnych negocjacjach handlowych z kontrahentami zagranicznymi i krajowymi oraz podejmowanie inicjatyw w tym kierunku.
 • Opracowywanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych planów sprzedaży i ich kontrola. Ustalanie i egzekwowanie realizacji oczekiwanych poziomów jakościowych i ilościowych KPI.
 • Kontrola wyznaczonych celów i zadań, wprowadzanie jeśli to konieczne odpowiednich działań korygujących.
 • Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania ustalonych procesów i standardów w obszarze sprzedaży oraz ich ciągłe udoskonalanie.
 • Utrzymanie dyscypliny budżetowej w podległym obszarze zgodnie z założonymi planami finansowymi.
 • Budowanie i rozwój stabilnego, efektywnego i zmotywowanego zespołu podległych pracowników poprzez: kształtowanie postaw i kompetencji pracowniczych zapewniających realizację celów, dobór kadry w oparciu o kompetencje właściwe dla danych stanowisk pracy oraz potencjał rozwoju kandydatów, dokonywanie okresowych ocen pracy bezpośrednio raportujących pracowników podległego Zespołu, udzielanie bieżącej informacji zwrotnej pracownikom działów sprzedaży, wzmacnianie postaw pozytywnych oraz korygowanie działań niepożądanych, przygotowywanie, wdrażanie i okresową ocenę efektywności systemów motywacyjnych, ścisłą współpracę z Działem HR w celu optymalnego doboru szkoleń pracowników działów sprzedaży,coaching i trening w terenie.
 • Przygotowywanie,prowadzenie /udział w cyklicznych przeglądach biznesu zgodnie z wymaganiami i standardami.
 • Nadzór nad realizacją ogólnofirmowych spotkań pracowników działów sprzedaży.
 • Zapewnienie merytorycznego przygotowania pracowników sprzedaży do prowadzenia działań sprzedażowo-promocyjnych oraz przygotowania i wprowadzenia narzędzi i sprzedażowych do tych działań w kolejnych cyklach promocyjnych.
 • Dbanie o systematyczny i zorganizowany według obowiązujących zasad obieg informacji w obrębie zespołu, wobec przełożonych oraz innych pracowników centrali firmy.
 • Aktywny udział w projektach wyznaczonych przez Zarząd.
 • Sporządzanie raportów cyklicznych: rocznych, kwartalnych, miesięcznych, tygodniowych zgodnie z wytycznymi.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Doświadczenie w zarządzaniu obszarem i dużymi, rozproszonymi zespołami sprzedażowymi, najchętniej w branży farmaceutycznej (producent/dystrybutor), choć nie jest to warunek konieczny.
 • Kompetencje menedżerskie związane z zarządzaniem ludźmi oraz kompetencje handlowe.
 • Nastawienie na osiąganie celów.
 • Orientacja biznesowa.
 • Budowanie relacji, współpraca, otwartość na zmiany i umiejetność dostosowania się do zmian.
 • Gotowość do podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności.
 • Odporność na stres i gotowość do mierzenia się z codziennymi wyzwaniami rynku i organizacji.

Benefity

Finansowanie zajęć sportowych

Finansowanie zajęć sportowych

Parking dla pracowników

Parking dla pracowników

Dofinansowanie szkoleń i kursów

Dofinansowanie szkoleń i kursów

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Prywatna opieka medyczna

Prywatna opieka medyczna

Formularz aplikacyjny

Nr telefonu, format +xx xxxxxxxxx - gdzie x oznacza cyfrę

Data urodzenia

Załącz CV

Inne dokumenty

* - pola wymagane
Formularz wymaga poprawy - sprawdź zaznaczone pola
Błąd formularza.
Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:
rekrutacja@integra-consulting.pl
Nie znalazłeś ogłoszenia dla siebie?

Nie znalazłeś ogłoszenia dla siebie?

Dołącz do naszej bazy i zadbaj o swoją karierę.

Integra Rekrutacje

Integra Rekrutacje

Tworzymy zgrany harmonijny zespół ekspertów – psychologów, doradców personalnych.

Jesteśmy praktykami w zakresie rekrutacji. Wszystko, czego się podejmujemy, robimy z pasją i zaangażowaniem. W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań, korzystamy ze sprawdzonych metod, ale też wychodzimy poza utarte schematy. Jesteśmy kreatywni, samodzielni, otwarci, zorientowani na cel i jakość.

Poznaj nas