Assessment / Development Center

Assessment Center (AC) wykorzystujemy w procesie rekrutacji i selekcji, celem wyłonienia osób o określonych kompetencjach czy potencjale. Z kolei sesja Development Center (DC) ma dla uczestników i dla organizacji charakter rozwojowy – wspiera proces diagnozy mocnych stron i obszarów do rozwoju w kontekście np. zaplanowania odpowiednich ścieżek rozwoju czy doboru właściwych szkoleń dla pracowników.

Assessment Center i Development Center

Założeniem ośrodka oceny (Assessment Center) i ośrodka rozwoju (Development Center) jest obserwacja zachowań uczestników podczas funkcjonowania w konkretnej sytuacji zadaniowej, zbliżonej do rzeczywistości zawodowej. Metoda ta ułatwia porównanie poziomu wybranych kompetencji wśród uczestników oraz wyłonienie osób rekomendowanych do zatrudnienia lub dalszego szkolenia.

Techniki diagnostyczne Assessment i Development Center oparte są głównie o testy i zadania sytuacyjne / problemowe (indywidualne i grupowe) typu: case study, koszyk (in-basket) czy ćwiczenia fact-finding, które charakteryzują się wysokim wskaźnikiem trafności predykcji. Zespół wyszkolonych osób (asesorów) podczas ćwiczeń Development Center i Assessment obiektywnie i bezstronnie ocenia kandydatów pod względem wcześniej zdefiniowanych kompetencji związanych z pracą lub danym stanowiskiem (np. umiejętność planowania i organizacji pracy, delegowania zadań, współpracy, udzielania informacji zwrotnej, analitycznego myślenia).

Sesje Development Center i Assessment Center przygotowywane i przeprowadzane są przez doświadczonych asesorów – konsultantów Integra Consulting Poland. Wykorzystujemy w tym zakresie autorskie zadania, dopasowane do branży i kultury organizacyjnej klienta. Rocznie przeprowadzamy ok. 70 sesji ośrodków oceny i rozwoju. 

Testy sytuacyjne w rekrutacji – Assessment Center

Celem sesji Assessment Center jest ocena poziomu wybranych kompetencji kandydata. Uczestnik bierze udział w zadaniach grupowych Assessment Center lub indywidualnych. Testy sytuacyjne w rekrutacji z jednej strony mogą bazować na realiach zawodowych, a z drugiej, mieć charakter abstrakcyjny. Takie oderwane od rzeczywistości zawodowej zadania indywidualne i grupowe Assessment Center odsłaniają intuicję kandydata, jego umiejętność działania w sytuacji nowej, niespodziewanej. 

Assessment Center online

Chociaż czasy pandemii koronawirusa minęły, w podejściu do zawodowej pracy nastąpiło wiele zmian. Rekrutacje online dla wielu firm dziś oczywistością. Coraz chętniej sięgają one po możliwości realizowania Assesmentów online. 

Assessment Center online jest możliwy do przeprowadzenia i równie efektywny, co w przypadku tradycyjnych, stacjonarnych sesji. Wynika to z tego, że istnieje wiele analogii pomiędzy Assesment Center online i stacjonarnym. Analiza zachowań poprzez obserwację, case study i wywiad symulowany, zadania typu role playing, dyskusje, standaryzacje procesu, raport i informacje zwrotną – wszystko to możliwe jest do realizacji w trybie zdalnym. Ponadto, wiele ćwiczeń indywidualnych i grupowych Assessment Center można skutecznie przeprowadzić online, wykorzystując dostępne narzędzia – aplikacje i platformy. Jako Integra Consulting Poland realizujemy sesje Assessment Center online dbając o to, by proces ten był komfortowy dla uczestników. Możemy także doradzić, czy forma Assessmentu online w konkretnej sytuacji będzie odpowiednia. Wszystko zależy od tego, jakie kompetencje chcemy badać i w jakiej grupie.

Kontakt

Katarzyna Maciejewska

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 044 katarzyna.maciejewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie