Assessment / Development Center

Assessment Center (AC) wykorzystujemy w procesie rekrutacji i selekcji, celem wyłonienia osób o określonych kompetencjach czy potencjale. Z kolei Development Center (DC) ma dla uczestników i dla organizacji charakter rozwojowy – wspiera proces diagnozy mocnych stron i obszarów do rozwoju w kontekście np. zaplanowania odpowiednich ścieżek rozwoju czy doboru właściwych szkoleń dla pracowników.

Assessment Center i Development Center

Założeniem ośrodka oceny (Assessment Center) i ośrodka rozwoju (Development Center) jest obserwacja zachowań uczestników podczas funkcjonowania w konkretnej sytuacji zadaniowej, zbliżonej do rzeczywistości zawodowej. Metoda ta ułatwia porównanie poziomu wybranych kompetencji wśród uczestników oraz wyłonienie osób rekomendowanych do zatrudnienia lub dalszego szkolenia.

Techniki diagnostyczne AC / DC oparte są głównie o testy i zadania sytuacyjne / problemowe (indywidualne i grupowe) typu: case study, koszyk (in-basket) czy ćwiczenia fact-finding i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem trafności predykcji. Zespół wyszkolonych osób (asesorów) obiektywnie i bezstronnie ocenia kandydatów pod względem wcześniej zdefiniowanych kompetencji związanych z pracą lub danym stanowiskiem (np. umiejętność planowania i organizacji pracy, delegowania zadań, współpracy, udzielania informacji zwrotnej, analitycznego myślenia).

AC / DC przygotowywane i przeprowadzane są przez doświadczonych asesorów – konsultantów Integra Consulting Poland. Wykorzystujemy w tym zakresie autorskie zadania, dopasowane do branży i kultury organizacyjnej klienta. Rocznie przeprowadzamy ok. 70 sesji ośrodków oceny i rozwoju. 

Kontakt

Katarzyna Maciejewska

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 044 katarzyna.maciejewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie