Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Artykuł właściciela Integra Consulting Poland, Marka Małkowicza, prosto z Gazety Finansowej

Udostępnij artykuł

Artykuł właściciela Integra Consulting Poland, Marka Małkowicza, prosto z Gazety Finansowej

Wraz z postępującą globalizacją i coraz silniejszą siecią powiązań pomiędzy krajami, rynkami, branżami, a także pomiędzy sytuacją geopolityczną a biznesem wzrasta szansa zarówno na odniesienie szybkiego sukcesu, jak i szybkiej porażki. Współczesny biznes wymaga od menedżera ciągłego podejmowania ryzyka. Częste działanie pod dużą presją czasu i stresu powoduje jednak, że ryzyko to bywa niedoszacowane lub przeszacowane, co przyczynia się do porażek w biznesie.

Marek Małkowicz

Menedżer, chcąc działać długofalowo i efektywnie, powinien szerzej dostrzegać to, co dzieje się w biznesie, analizować rzeczywistość, ale również być świadomym trendów – zarówno tych gospodarczych, jak i politycznych czy też kulturowych. Powinien też mieć świadomość, że o sukcesie firmy bardzo często decydują różne, złożone czynniki, szczególnie wówczas, kiedy zaczyna się ona rozrastać. Jeszcze kilka lat temu, przed otwarciem granic związanym ze wstąpieniem do Unii Europejskiej, na naszym rynku było wielu bezrobotnych informatyków, specjalistów, ekonomistów; dzisiaj natomiast bardzo często polskie firmy borykają się z problemem braku odpowiedniej kadry.

Sprostać rosnącej konkurencji

Menedżer, który jeszcze wczoraj całą swoją uwagę koncentrował jedynie na przysłowiowym „wyniku”, dzisiaj nie ma racji bytu. Z drugiej strony ten, który dbał jedynie o atmosferę i dobre relacje – też nie sprosta rosnącej konkurencji. Aby efektywnie zarządzać biznesem, potrzebne są umiejętności z różnych dziedzin i głowa otwarta na nową wiedzę. Dlatego bardzo ważne jest z jednej strony poszerzanie swojej wiedzy humanistycznej, a z drugiej zorientowanie na wynik i znajomość współczesnej technologii. Wymaga to intensywnego zaangażowania w ciągły proces edukacji i samorozwoju. Dodatkowo dochodzi do tego aspekt pracy w środowisku zróżnicowanym pod względem wieku, a także przenikanie się tak bardzo odmiennych od siebie pokoleń. Menedżer z pokolenia X coraz częściej musi rozumieć potrzeby i znaleźć wspólny język z pokoleniem Y.

Potrzeba różnorodności

Dzisiejsze zarządzanie wymaga dużej elastyczności – z jednej strony konieczna jest orientacja na wyniki i biznes, a z drugiej – dbanie o rozwój i motywację jednostek i zespołów.

Nic więc dziwnego, że trendy na rynku usług rozwojowych i edukacyjnych coraz częściej odpowiadają na aktualne potrzeby. Po latach bezkarnego eksploatowania przez całe pokolenia menedżerów własnych zasobów intelektualnych, emocjonalnych i fi zycznych, prowadzącego do syndromu wypalenia zawodowego, utraty zdrowia czy rozpadu więzi rodzinnych, stanęliśmy przed wyzwaniem życia w większej świadomości. W ciągu ostatnich 20 lat na runku pojawiło się bardzo wiele książek i fi lmów związanych z tą tematyką. Można uznać, że to swoistego rodzaju trend poszukiwania większej efektywności, dbania o swoją energię i przeciwdziałania wypaleniu. Duża popularność programów rozwojowych włączających zindywidualizowane ścieżki rozwoju świadczy o świadomości współczesnego menedżera odnośnie roli, jaką odgrywa, ale też pokazuje, że tylko ciągły rozwój zapewni mu sukces – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Kluczowe staje się wybranie ścieżki rozwoju odpowiedniej dla danej osoby, dostosowanej do jej potrzeb. Pojawia się w tym przypadku ten sam trend, który zauważamy w wielu innych branżach – dostrzeganie jednostki z jej indywidualnymi potrzebami i rozwojem perspektywy widzenia. Z tego powodu bardzo silnie rozwija się rynek coachów i różnych podejść coachingowych.

Przesuwa się ciężar edukacji

Choć studia MBA nadal cieszą się popularnością, nie zapewniają już pełnego rozwoju. Ciężar edukacji przesuwa się na mniej formalne metody, często obejmujące elementy gier symulacyjnych i angażujące nowe technologie. Szeroki dostęp do specjalistycznej wiedzy, uczestnictwo w konferencjach branżowych czy benchmarkach (także w ramach studiów MBA, stowarzyszeń) pozwala na spojrzenie na swój własny biznes z innej strony, zainspirowanie się doświadczeniami innych osób, ale też poznanie nowych, możliwych dla siebie rozwiązań. Kończy się powoli tendencja, w której menedżer wychodził ostatni z biura, pracował po godzinach i zabierał pracę do domu. Dzisiaj musi stawiać na regenerację. Wybierać takie metody, które pozwalają mu nie tylko wypocząć, ale także doładować akumulatory energii. Stąd moda na łączenie aktywnych form wypoczynku i treningów sportowych z edukacją. Warto pamiętać, że tak naprawdę cały czas uczestniczymy w procesie przyswajania nowej wiedzy, poszukując inspiracji również poza biznesem – przez zdobywane doświadczenie czy uczestniczenie w eventach, uprawianie sportu, jazdę konną, działalność dobroczynną czy uczestniczenie w imprezach kulturalnych.

Autor jest trenerem biznesu, psychologiem, coachem, menedżerem i właścicielem Integra Consulting Poland.