Manager ds. rozwoju / Learning & Development Manager

Lokalizacja: Poznań / Warszawa (praca zdalna - model hybrydowy)

Dla naszego klienta poszukujemy osoby na stanowisko:


Manager ds. rozwoju / Learning & Development Manager


Miejsce pracy: Poznań / Warszawa (praca zdalna - model hybrydowy)

Cele stanowiska

 • Stworzenie w Grupie najlepszych na rynku warunków dla rozwoju i retencji profesjonalistów każdego szczebla.
 • Upskilling, reskilling oraz rozwój kompetencji przyszłości z pomocą wewnętrznych oraz zewnętrznych działań rozwojowych.
 • Wdrożenie efektywnego systemu onboardingowego oraz programu nauki języka angielskiego jako narzędzia pracy.
 • Dbanie o standard usług rozwojowych w organizacji.

Czym będzie zajmować się osoba, której poszukujemy?

 • Współtworzenie i realizacja wizji oraz strategii działalności akademii (hubu rozwojowego): wyznaczanie trendów rozwojowych, budowanie i utrzymywanie standardów centrum kompetencyjnego.
 • Odpowiedzialność za projektowanie, planowanie i obsługę programów edukacyjnych w ramach Grupy, uwzględniających potrzeby poszczególnych Business Unitów, we współpracy z Dyrektorką ds. rekrutacji i rozwoju, HRM oraz kierownikami działów.
 • Nadzór, monitorowanie, ewaluacja oraz ewentualne zmiany wynikające z oceny wyników efektywności wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych programów, inicjatyw oraz procesów związanych z rozwojem kompetencji pracowników.
 • Nawiązywanie współpracy z polskimi i międzynarodowymi firmami szkoleniowymi oraz uczelniami i innymi organizacjami szkolącymi (na przykład: LBS, Oxford) w celu zapewnienia optymalnego mixu oferty szkoleniowej.
 • Współpraca z HR w zakresie rekrutacji, rozwoju i retencji osób zajmujących się rozwojem ludzi w firmie oraz budowanie społeczności rozwojowej.
 • Zarządzanie budżetem szkoleniowym.
 • Wraz z Reward Managerem i HRM współtworzenie niefinansowych, rozwojowych systemów motywacji pracowników.
 • Wraz z HRM i innymi członkami HR współtworzenie systemu / projektów reskillingu i upskillingu oraz programów stażowych.
 • Efektywne zarządzanie projektem nauki języka angielskiego jako narzędzia pracy.

Co jest ważne i pożądane w przypadku tej roli?

 • Doświadczenie w budowaniu programów nauczania, oceny i ewaluacji systemów edukacyjnych.
 • Doświadczenie w pracy po stronie biznesu, w międzynarodowych organizacjach i strukturach. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w roli trenera.
 • Zainteresowanie trendami i nowinkami technologicznymi, a także umiejętność praktycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (np. e-learning).
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającego swobodną komunikację.
 • Wykształcenie wyższe. Autem są dodatkowe kursy, studia, szkolenia, certyfikaty (np. coacha, mentora).
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 • Ciekawość, determinacja, mindset rozwojowy, kreatywność.
 • Inicjatywa i gotowość do poszukiwania usprawnień i optymalizacji.
 • Umiejętność skutecznego zarządzania priorytetami w szybko zmieniającym się środowisku pracy.
 • Dyskrecja, samodzielność oraz odpowiedzialność w działaniu.
 • Zaangażowanie w krzewienie wartości firmowych oraz równościowej i włączającej kultury organizacji.

Zainteresowała Cię
oferta pracy?

aplikuj