Katarzyna Maciejewska

Kierownik Działu Rekrutacji

Paulina Popławska-Klekotko

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

Elżbieta Majewska-Drąg

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

Marta Kwiatkowska-Kujawa

Konsultant ds. Rekrutacji