Rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników są kluczem do tego, by zespoły w przedsiębiorstwie tworzyły osoby zaangażowane, kompetentne i zgrane. Czym jest rekrutacja i selekcja pracowników?

Rekrutacja jest procesem poszukiwania, informowania oraz przyciągania wystarczająco dużej liczby kandydatów na określone stanowisko pracy. Jest to zbiór działań mających na celu:

  • zaprezentowanie oferty firmy na danym rynku pracy,
  • wywołanie zainteresowania i przyciągnięcie odpowiednich kandydatów. 

Właściwie prowadzona rekrutacja pracowników spełnia następujące funkcje:

  • funkcja informacyjna – dostarczenie potencjalnym kandydatom wyczerpujących informacji o stanowisku pracy,
  • funkcja motywacyjna – zachęcenie kandydatów, wywołanie u nich zainteresowania podjęciem pracy w firmie przeprowadzającej rekrutację,
  • funkcja wstępnej selekcji – określenie precyzyjnych warunków lub kryteriów zatrudnienia,
  • funkcja marketingowa – kształtowanie wizerunku; dodatkowa korzyść dla przedsiębiorstwa, niezwiązana jednak bezpośrednio z procesem rekrutacji.

Selekcja personelu jest procesem mającym na celu wybór najodpowiedniejszej osoby na dane stanowisko. Selekcja pracowników obejmuje rozpoznanie i ocenę kompetencji kandydatów z punktu widzenia wymagań przypisanych do stanowiska. Oczekiwania uwzględniające kryteria formalne i merytoryczne są zawarte w opisie stanowiska, który powinien oddawać warunki i rodzaje zadań na danym stanowisku oraz ogólne wartości zarządzania firmą.

Punktem wyjścia dla skutecznej rekrutacji pracowników jest więc opis stanowiska i określenie wymagań wobec kandydata.

Rekrutacja i selekcja pracowników to prawdziwe wyzwanie

Proces rekrutacji i selekcji pracowników na dane stanowisko bywa czasochłonny i kosztowny. O sukcesie decyduje często praktyczna znajomość skutecznych metod rekrutacji i selekcji pracowników, umiejętność dotarcia z ofertą do potencjalnie zainteresowanych kandydatów oraz oceny ich  predyspozycji pod kątem danego stanowiska. Sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji wymaga więc od firmy posiadania i zaangażowania do jego realizacji konkretnych zasobów:


26305_INT_ludzie + 26305_INT_wiedza + 26305_INT_doswiadczenie + 26305_INT_narzedzia  
ludzie   wiedza    doświadczenie   narzędzia      


Jako eksperci ds. rekrutacji, wspieramy Państwa na każdym etapie pozyskiwania pracowników – rekrutacji i selekcji. Odpowiadamy na Państwa potrzeby przy całościowej realizacji projektu, jak i  w wybranym przez Państwa etapach – przejmujemy całość działań rekrutacyjnych, dokonujemy wstępnej selekcji pracowników, sprawdzamy motywację, rzetelnie weryfikujemy kluczowe kompetencje. Pracujemy na wspólny sukces.

Jak przebiega rekrutacja i selekcja pracowników?

Proces skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników ma na celu dotarcie i pozyskanie kandydata na stanowisko – takiego, który wpisze się w wymagania na danym stanowisku, będzie odpowiedni do danej organizacji i zespołu. Początkiem każdego procesu rekrutacji i selekcji pracowników jest dokładny wywiad z Klientem na temat profilu kandydata, oczekiwań i wymagań względem niego, a także tego, co firma może zaoferować nowemu pracownikowi. Nasza znajomość aktualnej sytuacji rynku pracy pozwala na doradztwo w zakresie tworzenia oferty uwzględniającej realia rynkowe, a także dopasowanej do sytuacji danej firmy. Ustalenie warunków formalnych kończy pierwszy etap procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Po nim następuje realizacja zlecenia.  

Proces rekrutacji i selekcji realizujemy na m.in. poprzez tradycyjny wywiad. Może też zostać rozbudowany o dodatkowe elementy oceny kompetencji (m.in. metodę Assessment Center). Warto podkreślić, że nasze rekrutacje i selekcje pracowników mogą mieć charakter poufny lub jawny – w zależności od tego, czego oczekuje Klient. Najważniejsze jednak, że podczas rekrutacji i selekcji pracowników pozostajemy dla Państwa partnerami – otwartymi i zaangażowanymi. Na bieżąco informujemy o postępach i przebiegu procesu rekrutacji i selekcji.rekrutacja selekcja pracowników
Wyślij zapytanie

rekrutacja@integra-consulting.pl tel/fax.:

Rekrutujemy on-line!
+48 669 888 044