Metody naszej pracy

Metody pozyskiwania kandydatów
W procesie pozyskiwania kandydatów dobieramy odpowiednie metody: 

Poszukiwania bezpośrednie (direct search) realizujemy na portalach dla profesjonalistów, forach branżowych oraz w mediach społecznościowych.

Head hunting – wyszukiwanie i docieranie do wskazanych kandydatów spełniających określone kryteria.

Polecenia, rekomendacje od klientów czy kandydatów biorących udział w prowadzonych projektach.

Networking.

Współpraca z agencjami zajmującymi się outplacementem.

Wewnętrzna baza aplikacji.

Out of the box – rozwiązania nowe, nieszablonowe, dopasowane do konkretnego zlecenia.

Metody weryfikacji doświadczeń i kompetencji kandydatów

Analiza dokumentów aplikacyjnych.

Wstępny wywiad telefoniczny (obecna sytuacja zawodowa, motywacja do poszukiwania / zmiany pracy).

Ustrukturyzowany wywiad selekcyjny – wywiad biograficzny analizujący ścieżkę kariery, wywiad behawioralny badający kompetencje.

Elementy scenek, testy, zadania.

Sesja Assessment Center (ocena wybranych kompetencji i potencjału kandydata).

Badanie naturalnych źródeł motywacji kandydata (test „motywacyjne DNA” oparty na metodologii Tamary Lowe, diagnoza ogólnej tendencji oraz bieżącej motywacji).

Weryfikacja referencji (na życzenie klienta).

Testy: Extended DISC, językowe, sprawdzające umiejętność analizy danych liczbowych, informacji słownych i logicznego myślenia, osobowościowe, wiedzy, itd. Pracujemy zarówno na „wypracowanych” już narzędziach, tworzymy także nowe ściśle dopasowane do potrzeb danego procesu i oczekiwań klienta.


testy_sprawdzajace


Wyślij zapytanie

rekrutacja@integra-consulting.pl tel/fax.: Rekrutujemy on-line!
+48 669 888 044