Mapa procesu rekrutacji – standardowy i szyty na miarę

Screening rynku i rekrutacja

Przed rozpoczęciem działań rekrutacyjnych weryfikujemy rynek lokalny i najbliższą konkurencję klienta. Uzyskane w ten sposób informacje są wartością dodaną dla naszych klientów. Stanowią także podstawę do wyboru adekwatnych oraz najbardziej efektywnych metod dotarcia i pozyskania kandydatów.

Standardowy

W trakcie partnerskiej rozmowy dokonujemy diagnozy i analizujemy wszelkie uwarunkowania wewnątrz przedsiębiorstwa, jego otoczenie oraz etap rozwoju, na którym się znajduje.

Opracowanie profilu kandydata dokonywane jest na podstawie informacji zebranych od klienta oraz w oparciu o cele i wymagania stawiane osobie zatrudnionej na danym stanowisku.

W kampanii ogłoszeniowej korzystamy z różnych źródeł np. portali rynku pracy, portali społecznościowych dla profesjonalistów, prasy branżowej oraz networkingu.

W pierwszej kolejności dokonujemy screeningu CV potencjalnych kandydatów i weryfikujemy kluczowe elementy ich życiorysu zawodowego w rozmowie telefonicznej.

W dalszej kolejności zapraszamy wybranych kandydatów na Rozmowy kwalifikacyjne (spotkania bezpośrednie/ videokonferencje via Skype), w trakcie których dokonujemy kompleksowej oceny kandydatów w oparciu o ustalony z klientem profil merytoryczny i kompetencyjny.

Najlepszych kandydatów rekomendujemy klientowi do zatrudnienia lub dalszej weryfikacji wewnętrznej. Rekomendacje przedstawiamy w postaci raportów indywidualnych na temat kandydatów i/lub raportów zbiorczych podsumowujących przebieg procesu rekrutacji. Pośredniczymy w ustaleniu spotkań klienta z rekomendowanymi kandydatami. Na życzenie klienta uczestniczymy w tych spotkaniach jako wsparcie organizacyjne/ merytoryczne. Wybór właściwego kandydata jest kulminacyjnym momentem rekrutacji. Wspieramy naszych klientów w procesie uzgadniania warunków współpracy z wybranym kandydatem oraz przekazujemy feedback pozostałym uczestnikom rekrutacji. Jesteśmy partnerem zarówno dla klienta jak i kandydatów nie tylko na każdym etapie procesu rekrutacji, ale i po jego zakończeniu.

Szyty na miarę

Pracując na co dzień z klientami z różnych branż, mających mocno zdywersyfikowane oczekiwania wobec partnerów w procesie rekrutacji, jesteśmy gotowi w pełni dopasować się do potrzeb naszych klientów i uelastycznić mapę procesu rekrutacji. Wspieramy klientów na dowolnym etapie procesu rekrutacji tj. wyłącznie rekrutacji potencjalnych kandydatów, rekrutacji z naciskiem na head hunting i direct search; wyłącznie oceny kompetencji kandydatów z wewnętrznego procesu klienta. Dodatkowo, na życzenie klienta, uzupełniamy proces selekcji o dodatkowe narzędzia tj. weryfikacja referencji, testy. Standardowy proces selekcji uzupełniamy także o weryfikację kompetencji kandydatów w ramach Assessment Center. Ośrodek oceny przeprowadzamy w oparciu o profil kompetencji wypracowany przez klienta (jeżeli w organizuje funkcjonują już takie profile) lub w oparciu o wspólnie zdiagnozowane kompetencje niezbędne do efektywnej pracy w ramach danego stanowiska/ organizacji. Assessment Center realizowany jest przy udziale doświadczonych asesorów ICP w miejscu wyznaczonym przez klienta. Po zakończonym AC przekazujemy kompletne raporty zbiorcze i indywidualne.

 

26305_INT_wykres1

Wyślij zapytanie

rekrutacja@integra-consulting.pl tel/fax.: Rekrutujemy on-line!
+48 669 888 044