Diagnoza/ocena kompetencji /potencjału pracownika

Ocena i rozwój kompetencji pracowników

Diagnoza kompetencji i potencjału pracownika to w dynamicznie zmieniających się organizacjach klucz do posiadania w swoich strukturach najlepszych specjalistów. Potrzeba nie lada wysiłku, aby „nadążyć” za zmianami – możliwie maksymalnie wykorzystując drzemiący z zespole potencjał i bardzo celowo oraz efektywnie prowadząc działania rozwojowe.

Celem projektów diagnostycznych przeprowadzanych przez ekspertów INTEGRA Consulting Poland jest:

  • ocena indywidualnego potencjału, z którym wiążą się mocne strony i obszary rozwojowe (badanie m.in. narzędziem Extended DISC®);
  • badanie bieżącego poziomu kompetencji określanych podczas wstępnych rozmów (m.in. kompetencje miękkie, managerskie); narzędziami wspierającymi ten etap są Assesment Center bądź/oraz Wywiad pogłębiony indywidualny;
  • dopasowanie do wymagań stanowiskowych;
  • ostateczne opracowanie rekomendacji rozwojowych na podstawie uzyskanych wyników.

Ocena potencjału to korzyści dla uczestnika i pracodawcy ze względu na:

  • obiektywizm oceny względem opinii pracodawcy/ współpracowników;
  • określenie poziomu kompetencji uczestnika, istotnych z punktu widzenia aktualnych i przyszłych celów oraz zadań stanowiskowych;
  • określenie potrzeb rozwojowych poprzez wytyczenie indywidualnych ścieżek rozwoju kompetencji, stanowiących bardzo istotny element motywacji;
  • zwiększenie motywacji uczestnika do wdrażania postaw i zachowań
  • otrzymanie indywidualnego raportu będącego punktem wyjścia do dalszego rozwoju.
  • stosowane narzędzia oceny
AC DC DISC
Assessment
Center
Development
Center
Extended
DISC
usługi rekrutacyjne dla pracodawców
Wyślij zapytanie

rekrutacja@integra-consulting.pl tel/fax.:

Rekrutujemy on-line!
+48 669 888 044