Assessment Center/Development CenterAssessment Center (ośrodek oceny) oraz Development Center (ośrodek rozwoju)

są to techniki diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne służące zbadaniu aktualnego stanu kompetencji kandydatów. Założeniem tej metody jest obserwacja potencjału uczestników podczas funkcjonowania w konkretnej rzeczywistości zadaniowej, zbliżonej do sytuacji zawodowej. Zespół wyszkolonych osób (zwanych asesorami), ocenia kandydatów pod względem kilku wcześniej określonych zachowań i kompetencji związanych z pracą.

Różnice pomiędzy narzędziami:

Assessment Center – wykorzystywane w procesie rekrutacji i selekcji w celu wyłonienia kandydatów w największym stopniu dopasowanych do wymagań danego stanowiska;
Development Center – wykorzystywane w celu weryfikacji potencjału kompetencyjnego pracowników, mające na celu wsparcie decyzji dotyczących planowania ścieżek rozwoju.

Zalety Assessment Center/ Development Center:
  • pozwalają na zebranie informacji o wiedzy, umiejętnościach, predyspozycjach i postawach uczestników;
  • pozwalają na wyłonienie osób o dużym potencjale kompetencyjnym;
  • umożliwiają praktyczne sprawdzenie deklarowanych umiejętności w procesie rekrutacji;
  • pozwalają wyznaczyć optymalne ścieżki rozwoju zawodowego
Rodzaje zadań wykorzystywanych w AC/DC
  • WYWIAD SYMULOWANY – uczestnik postawiony jest w trudnej sytuacji zawodowej, w której musi rozwiązać problem interpersonalny; zadanie takie może mieć formę symulacji rozmowy z pracownikiem lub rozmowy z klientem;
  • ZADANIE GRUPOWE – uczestnicy dążą do rozwiązania problemu/ osiągnięcia celu określonego w zadaniu. Mają za zadanie dążenie do wypracowania jako grupa
  • ĆWICZENIE „KOSZYK ZADAŃ” – uczestnik musi w określonym czasie uporać się z kilkoma pisemnymi notatkami powiązanymi ze sobą i odnoszącymi się do konkretnej sytuacji zawodowej;
  • PREZENTACJE – uczestnik ma do dyspozycji opis sytuacji firmy i problemu; zadaniem jest przedstawienie swojego stanowiska w odniesieniu do tego konkretnego problemu i sytuacji;
  • SZUKANIE ROZWIĄZAŃ – w tego typu ćwiczeniu zadaniem uczestnika jest podjęcie decyzji na bazie informacji zebranych przez siebie w trakcie trwania ćwiczenia.
assessment center
Wyślij zapytanie

rekrutacja@integra-consulting.pl tel/fax.:

Rekrutujemy on-line!
+48 669 888 044