Warunki współpracy

Wynagrodzenie za jednostkową rekrutację

Projekty wyceniamy indywidualnie (w zależności od zakresu usługi) na z góry określoną stawkę.
Dla każdego zlecenia kalkulujemy potencjalne źródła kosztów.
Ceny naszych usług są dopasowane do realiów rynkowych oraz uwzględniają budżety rekrutacyjne naszych klientów.
Całkowita kwota wynagrodzenia za kompleksową usługę rekrutacyjną płatna jest na ogół w dwóch lub trzech ratach w zależności od projektu i ustaleń. W niektórych sytuacjach realizujemy procesy także na zasadzie success fee.

Płatność w II ratach:

rata I – w wysokości 30% całkowitej wartości projektu + 23% VAT (płatna
po podpisaniu umowy rekrutacyjnej lub
w niektórych przypadkach po przedstawieniu tzw. short listy
kandydatów zaakceptowanych dla celów dalszej selekcji, stanowi partycypację
w części kosztów stałych związanych
z obsługą procesu, w tym: publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych, prowadzenie działań direct search);

rata II – w wysokości 70% całkowitej wartości projektu + 23% VAT (uzależniona od wyniku rekrutacji, płatna w przypadku sukcesu – po wyborze
w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydata przedstawionego przez konsultanta INTEGRY).

Płatność w III ratach:

rata I – w wysokości 20% całkowitej wartości projektu + 23% VAT (płatna po podpisaniu umowy rekrutacyjnej, stanowi partycypację w części kosztów stałych związanych z obsługą procesu, w tym: publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych, prowadzenie działań direct search);

rata II – w wysokości 30% całkowitej wartości projektu + 23% VAT  (płatna po przedstawieniu i zaakceptowaniu tzw. short listy kandydatów spełniających profil);

rata III – w wysokości 50% całkowitej wartości projektu + 23% VAT (uzależniona od wyniku rekrutacji, płatna w przypadku sukcesu – po wyborze w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydata przedstawionego przez konsultanta INTEGRY).


W przypadku umów ramowych / długoterminowych proponujemy najczęściej

1.Rozliczenie w formule:
stały miesięczny ryczałt + wynagrodzenie za sukces

(wysokość stałej, miesięcznej opłaty oraz wartość sukcesu kalkulowane są indywidualnie, w zależności m.in. od złożoności procesu, wykorzystywanych metod czy narzędzi, liczby zleconych rekrutacji; kwota ryczałtu pokrywa czas pracy konsultanta, dostępność wybranych narzędzi, także przygotowanie i przeprowadzenie sesji AC bądź utrzymanie platformy internetowej do aplikowania w sytuacji, gdy decydują się Państwo na wdrożenie dodatkowego systemu IT).

2.Rozliczenie każdorazowo przy wpłynięciu zlecenia:
I rata + II rata – wynagrodzenie za sukces

(wartość projektu wyceniania jest indywidualnie, w zależności od poziomu i liczby zleconych stanowisk oraz mapy procesu; kwota I raty zabezpiecza koszty dedykowania zasobów niezbędnych do realizacji danego procesu lub procesów, płatność za sukces następuje w momencie wybrania w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydata przedstawionego przez konsultantów INTEGRY).


Korzyści ze współpracy z firmą rekrutacyjną:

  • Wzmocnienie działań rekrutacyjnych – stały dostęp do konsultantów INTEGRY  i jej zasobów (narzędzia rekrutacyjne, baza kandydatów).
  • Ciągły proces rekrutacji prowadzony na terenie całego kraju lub w wybranych regionach w zależności od potrzeb.
  • Odciążenie Działu HR poprzez oddanie procesów rekrutacji w ręce zewnętrznego eksperta.
  • Budowanie bazy kandydatów dostępnych w szybkim czasie do celów selekcji.
  • Tworzenie sieci poleceń i rekomendacji wśród specjalistów z branży.

Czas realizacji procesu rekrutacji oraz gwarancja

Standardowy czas realizacji pełnego procesu rekrutacji wynosi od 4 do 8 tygodni w zależności od stanowiska i stopnia trudności projektu. Długość procesu określamy przy omawianiu z klientem konkretnego zlecenia. Pierwsze kandydatury przedstawiamy w ciągu 14 dni.

Stanowiska menedżerskie 
6-miesięczna gwarancja.

Stanowiska specjalistyczne
3-miesięczna gwarancja.


Przeczytaj również o warunkach współpracy w przypadku Head Huntingu.

Kontakt

Katarzyna Maciejewska

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 044 katarzyna.maciejewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie