Metody naszej pracy

Do kandydatów docieramy poprzez:

 • Poszukiwania bezpośrednie (direct search, head hunting) – wyszukiwanie i aktywne docieranie do kandydatów spełniających określone kryteria.
 • Kampania ogłoszeniowa w Internecie (na portalach ogólnopolskich, lokalnych, branżowych, forach profesjonalnych) oraz prasie.
 • Polecenia, rekomendacje.
 • Networking – budowanie sieci kontaktów i relacji, stały kontakt z rynkiem pracodawcy i pracownika m.in. poprzez udział w targach branżowych, wydarzeniach biznesowych, inicjatywach HR-owych.
 • Współpraca z agencjami zajmującymi się outplacementem, biurami karier na uczelniach wyższych, stowarzyszeniami, urzędami pracy.
 • Wewnętrzna baza kandydatów.
 • Rozwiązania out of the box – nowe, nieszablonowe, dopasowane do konkretnego zlecenia.

Weryfikując kompetencje kandydatów, wykorzystujemy takie metody, jak:

 • Analiza dokumentów aplikacyjnych.
 • Wstępny wywiad telefoniczny (obecna sytuacja zawodowa, motywacja do poszukiwania / zmiany pracy).
 • Ustrukturyzowany wywiad selekcyjny – wywiad biograficzny analizujący ścieżkę kariery, wywiad behawioralny badający kompetencje.
 • Case study, elementy scenek, testy, zadania.
 • Sesja Assessment Center (ocena wybranych kompetencji i potencjału kandydata).
 • Badanie naturalnych źródeł motywacji kandydata (test „motywacyjne DNA” oparty na metodologii Tamary Lowe, diagnoza ogólnej tendencji oraz bieżącej motywacji).
 • Weryfikacja referencji (na życzenie klienta).
 • Testy: Extended DISC, językowe, sprawdzające umiejętność analizy danych liczbowych, informacji słownych i logicznego myślenia, osobowościowe, wiedzy (pracujemy zarówno na dostępnych narzędziach psychometrycznych, jak i tworzymy nowe, ściśle dopasowane do potrzeb danego procesu i oczekiwań klienta).

Pracę selekcyjną wykonujemy rzetelnie i jakościowo – każdy z kandydatów biorących udział w procesie jest na bieżąco informowany o jego statusie, a na koniec otrzymuje od nas indywidualną informację zwrotną. Szanując czas Państwa i kandydatów, rekomendujemy osoby wpisujące się w największym stopniu w Państwa oczekiwania i realnie zmotywowane, zainteresowane Państwa ofertą.

Kontakt

Katarzyna Maciejewska

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 044 katarzyna.maciejewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie