Head Hunting

W celu poszerzenia grona potencjalnych kandydatów posiadających pożądane przez Państwa kwalifikacje, doświadczenie branżowe czy znajomość rynku, proponujemy poszukiwania metodami bezpośrednimi (Direct Search). To sprawdzone sposoby rekrutacji osób na stanowiska specjalistyczne i managerskie polegające na dotarciu do ekspertów w swojej dziedzinie, którzy są pasywni na rynku pracy, tj. sami aktywnie nie poszukują pracy i nie są responsywni na klasyczne metody rekrutacji np. ogłoszenia o pracę. Rolą rekrutera jest znalezienie i zachęcenie takiego kandydata do rozważenia danej propozycji pracy oraz przystąpienia do procesu rekrutacyjnego.  

Rekrutacja specjalistów – Head Hunting

Poszukiwania bezpośrednie wykorzystujemy jako jedno z narzędzi w ramach kompleksowego procesu rekrutacyjnego bądź proponujemy jako osobną usługę w momencie, kiedy np. sami Państwo prowadziliście wcześniej rekrutację za pomocą tradycyjnych metod (kampania ogłoszeniowa) i działania te okazały się niewystarczające. Head Hunting prowadzimy w oparciu o tzw. krótką listę (target list) kandydatów o określonych kompetencjach (i spełniających zdefiniowane kryteria), kontaktując się z nimi bezpośrednio.

Kontakt

Witold Górczyński

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 885 777 331 witold.gorczynski@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie