Extended DISC

Jest to uniwersalne narzędzie oceny, służące do mierzenia naturalnego stylu zachowania. Stosowane m.in. przy rekrutacji i selekcji pracowników. Dostarcza informacji na temat: stylu komunikacji, idealnego przełożonego, sposobu podejmowania decyzji, czynników motywujących, silnych i słabych stron.

Extended DISC

Prosty model oparty na pracach Carla G. Junga. Identyfikuje podstawowe typy zachowań w celu ułatwienia interakcji między ludźmi. Jest to rodzaj katalogu naturalnych reakcji, stylów zachowań. Mierzy spontaniczne odpowiedzi respondenta na stymulatory z zewnątrz. Wyniki Analizy Indywidualnej Extended DISC przedstawione są w formie kompleksowego, obszernego raportu, który omawiamy w ramach sesji informacji zwrotnej.

Diament Extended DISC

wykres_DISC