Executive Search

Metoda executive search jest dziedziną doradztwa biznesowego, która wspiera firmy w procesie identyfikacji i pozyskiwania utalentowanej kadry kierowniczej. Dobór właściwych osób na wysokie stanowiska zarządzające obejmuje ocenę kompetencji i potencjału wybranych kandydatów. Rekrutacja kadry kierowniczej może dotyczyć zarówno osób z wewnątrz firmy (kandydaci wewnętrzni), jak i z rynku zewnętrznego.

Rekrutacja kadry kierowniczej

W przypadku metody executive search kluczowe jest dotarcie do osób o wysokim potencjale lub zarekomendowanie menedżerów o najwyższych kompetencjach. Tego typu projekty prowadzimy z zachowaniem szczególnych standardów jakości i poufności, korzystając z wiedzy merytorycznej i wieloletnich praktycznych doświadczeń naszych konsultantów oraz zapewniając odpowiedni komfort kandydatom. W związku ze specyfiką rekrutacji kadry kierowniczej metodą executive search, a także odpowiedzialnością, jaka spoczywa na konsultantach prowadzących, tego typu działania stanowią najczęściej odrębną specjalizację firm doradczych.  

Executive search Poznań w Integra Consulting 

Jako Integra Consulting Poland procesy rekrutacyjne na stanowiska top management realizujemy za pomocą metod bezpośredniego dotarcia do konkretnych osób (executive search) tj. head hunting, sieć kontaktów, polecenia, rekomendacje, zawsze dbając o najwyższą jakość i komfort uczestnictwa w procesie.

Kiedy executive search, a kiedy direct search?

Wielu przedsiębiorców chcąc zatrudnić wewnętrzną firmę do pozyskania wartościowych kandydatów, a w efekcie – pracowników, nie do końca odnajduje się w gąszczu pojęć rekrutacyjnych. Decydując się na rekrutację kadry kierowniczej, specjalistycznej i pracowników niższych szczebli, warto wiedzieć, czy jest metoda executive search i czym różni się od direct search.

Obie metody służą bezpośredniemu dotarciu do tzw. kandydatów pasywnych, czyli osób, które nie szukają aktywnie pracy. Zadaniem rekruterów jest skontaktowanie się z kandydatami i przedstawienie im indywidualnie dopasowanej oferty. Direct search tłumaczy się jako poszukiwanie bezpośrednie. Metoda polega na dotarciu do osób, które wpisują się w założenia oferty i przekonaniu ich, by wzięli udział w procesie rekrutacji. Direct search świetnie sprawdza się w sytuacji, gdy rynek pracowników jest dość wąski i firma ma problem z naborem odpowiednio wykwalifikowanych osób. Executive search polega dokładnie na tym samy, z tą różnicą, że przy pomocy tej metody rekrutujemy kadrę kierowniczą, docieramy do najbardziej wartościowych kandydatów, kluczowych dla strategii biznesowej całej organizacji. Rekrutując kadrę zarządzającą, chcemy dotrzeć do najbardziej doświadczonych, utalentowanych liderów, których kompetencje mogą przesądzić o dalszym rozwoju organizacji i efektywnej realizacji jej celów biznesowych. Rekruterzy zajmujący się rekrutacją i oceną kadry kierowniczej muszą być świadomi nie tylko ogromnej odpowiedzialności, ale też potrafić zapewnić komfort wszystkim stronom procesu, mieć doskonałe relacje w środowisku kadry kierowniczej oraz najwyższej jakości warsztat pracy.

Jako zespół Integra Rekrutacje dbamy o to, by rekrutacje metodą executive serach przeprowadzali konsultanci o największym doświadczeniu, których skuteczność prowadzenia takich procesów jest najwyższa.

Kontakt

Katarzyna Maciejewska

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 044 k.maciejewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie