Executive Search

Executive Search jest dziedziną doradztwa biznesowego, która wspiera firmy w procesie identyfikacji i pozyskiwania utalentowanej kadry kierowniczej. Dobór właściwych osób na wysokie stanowiska zarządzające obejmuje ocenę kompetencji i potencjału wybranych kandydatów. Selekcja może dotyczyć zarówno osób z wewnątrz firmy (kandydaci wewnętrzni), jak i z rynku zewnętrznego.

Rekrutacja kadry kierowniczej

W przypadku Executive Search kluczowe jest dotarcie do osób o wysokim potencjale lub zarekomendowanie menedżerów o najwyższych kompetencjach. Tego typu projekty prowadzimy z zachowaniem szczególnych standardów jakości i poufności, korzystając z wiedzy merytorycznej i wieloletnich praktycznych doświadczeń naszych konsultantów oraz zapewniając odpowiedni komfort kandydatom. W związku ze specyfiką Executive Search, w tym odpowiedzialnością, jaka spoczywa na konsultantach prowadzących, tego typu działania stanowią często odrębną specjalizację firm doradczych.  

Rekrutację zewnętrzną na stanowiska top management realizujemy za pomocą metod bezpośredniego dotarcia do konkretnych osób (Direct Search) tj. Head Hunting, sieć kontaktów, polecenia, rekomendacje, dbając o najwyższą jakość i komfort procesu.

Kontakt

Katarzyna Maciejewska

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 044 k.maciejewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie