Executive Search

Executive Search jest dziedziną doradztwa biznesowego, która wspiera firmy w procesie identyfikacji i pozyskiwania utalentowanej kadry kierowniczej. Dobór właściwych osób na wysokie stanowiska zarządzające obejmuje ocenę kompetencji i potencjału wybranych kandydatów. Selekcja może dotyczyć zarówno osób z wewnątrz firmy (kandydaci wewnętrzni), jak i z rynku zewnętrznego.

Rekrutacja kadry kierowniczej

W przypadku Executive Search kluczowe jest dotarcie do osób o wysokim potencjale lub zarekomendowanie menedżerów o najwyższych kompetencjach. Tego typu projekty prowadzimy z zachowaniem szczególnych standardów jakości i poufności, korzystając z wiedzy merytorycznej i wieloletnich praktycznych doświadczeń naszych konsultantów oraz zapewniając odpowiedni komfort kandydatom. W związku ze specyfiką Executive Search, w tym odpowiedzialnością, jaka spoczywa na konsultantach prowadzących, tego typu działania stanowią często odrębną specjalizację firm doradczych.  

Executive Search w Integra Consulting

Rekrutację zewnętrzną na stanowiska top management realizujemy za pomocą metod bezpośredniego dotarcia do konkretnych osób (Direct Search) tj. Head Hunting, sieć kontaktów, polecenia, rekomendacje, dbając o najwyższą jakość i komfort procesu.

Kontakt

Katarzyna Maciejewska

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 044 k.maciejewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie