Tworzenie opisów stanowisk

Opisy stanowisk pracy stanowią podstawowy, a zarazem kluczowy element każdej właściwie prowadzonej polityki personalnej w organizacji. Zapewniają one pracownikowi czytelny obraz wymagań oraz możliwości, jakie stwarza organizacja. Stanowią wyjaśnienie wymogów kwalifikacyjnych i wymaganej wiedzy specjalistycznej. Prawidłowo skonstruowany opis stanowi określenie i uzasadnienie celu istnienia stanowiska pracy.

Dlaczego opisy stanowisk w firmie są ważne?

Opisy stanowisk pracy są punktem wyjścia do tworzenia i rozwoju innych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Powinny być fundamentem dla takich procesów kadrowych jak m.in.: wartościowanie stanowisk pracy, ustalenie procedur selekcyjno-rekrutacyjnych, adaptacja nowych pracowników, czy określenie ścieżek kariery w firmie. Bywają również przydatne przy tworzeniu systemu ocen pracowniczych.

Kontakt

Elżbieta Majewska - Drąg

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 032 elzbieta.majewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie