Budowanie modeli kompetencyjnych

Stworzenie modelu kompetencyjnego w firmie, może być jednym z kluczowych elementów wspomagających celowe zarządzanie ludźmi (zarządzanie zasobami ludzkimi). Służy on zarówno identyfikacji mocnych stron, jak i obszarów wymagających rozwoju u pracowników. Ułatwia identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w firmie, czy budowanie ścieżek rozwoju dla pracowników.

Wybór modelu kompetencji w firmie

Wspólnie stworzymy listę kluczowych kompetencji i wybierzemy model kompetencji, opracujemy założenia systemu kompetencji oraz zbudujemy katalog kompetencji. Na każdym etapie opracowywania systemu będziemy pracować razem z Państwem – prezentując wypracowane rozwiązania i modyfikując je zgodnie z Państwa sugestiami. Projektowany system uwzględni wielkość i specyfikę organizacji, rodzaj działalności, cele strategiczne firmy oraz wymagania stanowisk, których dotyczy.

Doradztwo HR po doborze systemu kompetencyjnego

Po wyborze systemu kompetencyjnego i opracowaniu katalogu kompetencji, możemy udzielić wsparcia w zakresach

  • Zarządzanie kompetencjami w procesie okresowej oceny pracowników.
  • Zarządzanie kompetencjami na etapie rekrutacji i selekcji pracowników.
  • Zarządzanie kompetencjami w procesie rozwoju pracowników.

Kontakt

Elżbieta Majewska - Drąg

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 032 elzbieta.majewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie