Badanie opinii i satysfakcji pracowników

Kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność i motywację pracowników jest satysfakcja z pracy. Od niej zależy, czy pracownik będzie aktywnie i z inicjatywą realizował powierzone mu zadania, czy unikał negatywnych konsekwencji, wykonując niezbędne minimum. Poziom satysfakcji wpływa także na wiele innych zachowań pracownika istotnych z punktu widzenia rozwoju całej organizacji, np. otwartość na zmiany, współpracę, kreatywność, identyfikację oraz motywację do wieloletniego „związania się” z pracodawcą. Poczucie satysfakcji pracownika zależy od tego, w jakim stopniu warunki pracy spełniają jego oczekiwania i zaspokajają potrzeby. Frustracja, czyli długotrwałe niezaspokojenie potrzeb i oczekiwań, determinuje zachowania pracownika i wpływa na efektywność jego pracy. Zatem pracodawca (ale także przełożony i inni pracownicy), kształtując warunki pracy, wpływają na motywację pracownika.

Celem badania satysfakcji pracowników jest rozpoznanie, które obecne warunki i w jakim stopniu spełniają w osobistym odczuciu badanych pracowników ich potrzeby i oczekiwania (motywują do aktywnej realizacji zadań).

Jak wygląda badanie opinii i satysfakcji pracowników?

Badanie realizujemy poprzez specjalnie przygotowaną ankietę, która zawiera uzgodnioną z Państwem listę pytań – średnio około 25 pytań zamkniętych, kilka pytań kafeteryjnych (pracownicy zakreślają wybraną przez siebie odpowiedź dotyczącą stopnia, w jakim zgadzają się z podanym stwierdzeniem) oraz kilka pytań otwartych. Ankieta ma na celu zapewnienie badanym jak największego poczucia bezpieczeństwa i anonimowości, a tym samym zwiększenie prawdopodobieństwa otwartości odpowiedzi.

Uzupełnienie badania ankietowego

Dodatkowo, jako uzupełnienie badania ankietowego proponujemy Państwu badanie fokusowe, czyli zogniskowany wywiad grupowy. W badaniu celem jest pozyskanie istotnych informacji, które dają nam poznać perspektywę pracowniczą. Informacje te wyłaniają się w trakcie dyskusji. Ważny jest dobór grupy tak, aby nie koncentrować się na sytuacjach kryzysowych lub konfliktowych – jeśli nie są celem badania. Scenariusz badania jest przygotowany w taki sposób aby na sytuacji abstrakcyjnej lub metaforycznej zweryfikować postawione wcześniej założenia lub hipotezy. Badanie prowadzi moderator/trener, który poprzez serie pytań kieruje pracą grupy.

Przeczytaj również o budowaniu modeli kompetencyjnych.

Kontakt

Elżbieta Majewska - Drąg

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 032 elzbieta.majewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie