Ocena 360 stopni

Jest to obiektywna ocena skuteczności zachowań ludzi w pracy. Jest to proces uzyskania informacji zwrotnej o kompetencjach uczestnika badania (wiedzy, umiejętnościach, postawach) wśród osób z jego najbliższego otoczenia zawodowego. Grupę tę mogą tworzyć: przełożeni, równorzędni współpracownicy, podwładni, klienci lub też dalsi współpracownicy i inne osoby, których ocena może dać istotne informacje osobie badanej i organizacji. Badanie odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza online i może występować w 3 wariantach:

    180° (ocena własna + przełożonego)

    270° (ocena własna + przełożonego + współpracowników)

    360° (ocena własna + przełożonego + współpracowników + podwładnych)

Zalety oceny kompetencji 360 stopni

Ocena 360 stopni jest doskonałą metodą pomiaru rozwoju kompetencji miękkich. Dostarcza niezwykle cennych wskazówek rozwojowych oraz motywuje do wprowadzania zmian zachowań.

Kontakt

Marta Kwiatkowska-Kujawa

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 781 988 628 m.kwiatkowska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie