Ocena 360 stopni

Jest to obiektywna ocena skuteczności zachowań ludzi w pracy. Jest to proces uzyskania informacji zwrotnej o kompetencjach uczestnika badania (wiedzy, umiejętnościach, postawach) wśród osób z jego najbliższego otoczenia zawodowego. Grupę tę mogą tworzyć: przełożeni, równorzędni współpracownicy, podwładni, klienci lub też dalsi współpracownicy i inne osoby, których ocena może dać istotne informacje osobie badanej i organizacji. Badanie odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza online i może występować w 3 wariantach:

    180° (ocena własna + przełożonego)

    270° (ocena własna + przełożonego + współpracowników)

    360° (ocena własna + przełożonego + współpracowników + podwładnych)

Zalety oceny kompetencji 360 stopni

Ocena 360 stopni jest doskonałą metodą pomiaru rozwoju kompetencji miękkich. Dostarcza niezwykle cennych wskazówek rozwojowych oraz motywuje do wprowadzania zmian zachowań.

Przeczytaj również czym jest Assesment Center.

Kontakt

Marta Kwiatkowska-Kujawa

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 781 988 628 m.kwiatkowska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie