Analiza Indywidualna i Analiza Zespołu Extended DISC

Extended DISC to zaawansowane narzędzie służące do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów.

Metoda Extended DISC® Analiza Indywidualna opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.

Metoda DISC wskazuje na potencjał i mocne strony osoby badanej. Opiera się na koncepcji osobowości C. G. Junga. W badaniu Extended DISC nie ma więc lepszych i gorszych wyników – jest wskazanie, kto i na jakich „zasobach” pracuje, jakie wykazuje tendencje w działaniu (w komunikacji, podejmowaniu decyzji, zarządzaniu, współpracy w zespole).  

Badanie to pozwala lepiej współpracować poprzez głębsze zrozumienie swojej odmienności oraz bardzo celowo korzystać wzajemnie ze swojego potencjału, wykorzystując mocne strony, zarówno swoje, jak i zespołu.

Oprócz indywidualnych raportów z badania Extended DISC system generuje raport zespołu, który pokazuje  jego mocne strony i deficyty. Jest to  doskonałe wsparcie pracy szkoleniowej, coachingowej,  pozwala na zaplanowanie indywidualnych działań rozwojowych, pozwalających na pełniejsze wykorzystanie potencjału, mobilizujących do zmian i wyznaczając efektywne ich kierunki.


Diament Extended DISC

Analiza Indywidualna i Analiza Zespołu Extended DISC - Integra


Tym, co odróżnia Analizę Indywidualną DISC Extended od innych narzędzi oceny, jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań, by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. W praktyce oznacza to, iż wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie.

Analiza Indywidualna Extended DISC jest stosowana w wielu organizacjach na świecie, między innymi w takich projektach jak: 

 • programy rozwoju umiejętności przywódczych 
 • szkolenia z zakresu komunikacji, sprzedaży, negocjacji, czy obsługi klienta 
 • budowanie zespołów 
 • coaching 
 • rekrutacja 

Korzyści płynące z realizacji Analizy Indywidualnej DISC Extended to m.in.:


 • Zdefiniowanie naturalnych zachowań pracownika. 
 • Zrozumienie naturalnego stylu zachowania (sposobu działania) pracownika w takich obszarach jak np. podejmowanie decyzji, sposób komunikacji, praca w zespole, źródła motywacji i satysfakcji zawodowej. 
 • Poprawa efektywności szkolenia poprzez zwiększenie samoświadomości uczestników. 
 • Lepsze dopasowanie ścieżki kariery do naturalnych preferencji pracownika. 

Analiza Zespołu Extended DISC

Analiza Zespołu Extended DISC dostarcza praktyczną informację pozwalającą na poprawę efektywności zespołu. Stanowi także bezpieczne tło do produktywnej dyskusji na temat problemów w zespole. Analiza Zespołu dostarcza zarówno ogólny obraz zespołu, jak i szczegółowe informacje, które umożliwiają podejmowanie dużo pewniejszych decyzji w stosunku do zespołu.

Analiza Zespołu jest narzędziem, które łączy wyniki indywidualnych analiz członków zespołu w jeden raport, który opisuje potencjał zespołu, wskazuje na jego mocne strony oraz potencjalne braki. Raport pokazuje także, jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 10 minut. Jest on dostępny poprzez Internet. Raporty mogą być indywidualizowane – wystarczy kliknąć i wybrać potrzebne informacje. Jeżeli zaistnieje potrzeba późniejszego wykorzystania danych – zawsze jest do nich dostęp.

Typowe zastosowania Analizy Zespołu metodą Extended DISC to:

 • Budowanie zespołu. 
 • Rozwój umiejętności przywódczych. 
 • Podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących zasobów ludzkich. 
 • Planowanie ścieżek karier. 
 • Rozwiązywanie konfliktów. 

Korzyści płynące z realizacji Analizy Zespołu DISC Extended to m.in.:

 • Zdefiniowanie naturalnych zachowań pracowników, którzy odnieśli sukces na danym stanowisku. 
 • Określenie predyspozycji behawioralnych do stanowiska i organizacji na podstawie stylu zachowania pracowników odnoszących sukces. 
 • Dostarczenie zarówno ogólnego obrazu zespołu, jak również szczegółowych informacji, które pozwolą ustalić, w jakim stopniu profil kandydata pasuje do profilu zespołu. 

Przeczytaj również o ocenie 360 stopni.

Kontakt

Marta Kwiatkowska-Kujawa

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 781 988 628 m.kwiatkowska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie