Analiza Indywidualna i Analiza Zespołu Extended DISC

Jest to zaawansowane narzędzie służące do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów.

Extended DISC® Analiza Indywidualna opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.


Diament Extended DISC

Analiza Indywidualna i Analiza Zespołu Extended DISC  - Integra


Tym, co odróżnia Analizę Indywidualną od innych narzędzi oceny, jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań, by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. W praktyce oznacza to, iż wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie.

Analiza Zespołu Extended DISC

Analiza Zespołu dostarcza praktyczną informację pozwalającą na poprawę efektywności zespołu. Stanowi także bezpieczne tło do produktywnej dyskusji na temat problemów w zespole. Analiza Zespołu dostarcza zarówno ogólny obraz zespołu, jak i szczegółowe informacje, które umożliwiają podejmowanie dużo pewniejszych decyzji w stosunku do zespołu.

Analiza Zespołu jest narzędziem, które łączy wyniki indywidualnych analiz członków zespołu w jeden raport, który opisuje potencjał zespołu, wskazuje na jego mocne strony oraz potencjalne braki. Raport pokazuje także jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 10 minut. Jest on dostępny poprzez Internet. Raporty mogą być indywidualizowane – wystarczy kliknąć i wybrać potrzebne informacje. Jeżeli zaistnieje potrzeba późniejszego wykorzystania danych – zawsze jest do nich dostęp.

Przeczytaj również o ocenie 360 stopni.

Kontakt

Marta Kwiatkowska-Kujawa

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 781 988 628 m.kwiatkowska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie