Ocena kompetencji i potencjału kandydatów / pracowników

Celem przeprowadzanych przez nas projektów diagnostycznych jest: ocena indywidualnego potencjału kandydatów w procesie rekrutacji i selekcji lub pracowników np. podczas oceny okresowej, weryfikacja bieżącego poziomu określonych kompetencji, rozpoznanie predyspozycji, silnych stron oraz obszarów do rozwoju. Tego typu badania to korzyści zarówno dla uczestnika, jak i dla Państwa ze względu m.in. na obiektywizm oceny czy możliwość wykorzystania informacji z badania kandydata / pracownika w celu rozwojowym i motywacyjnym.

Indywidualne dopasowanie narzędzi do oceny kompetencji i potencjału kandydatów lub pracowników

Każdorazowo, przy projektach diagnostycznych dbamy o dopasowanie narzędzi do celu danego badania, uwzględniając przy tym Państwa potrzeby, oczekiwania i możliwości. Po każdym badaniu Państwo oraz uczestnicy otrzymują właściwy raport. Proponujemy również indywidualne sesje informacji zwrotnych, podczas których szczegółowo omawiamy wyniki.

Kontakt

Marta Kwiatkowska-Kujawa

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 781 988 628 m.kwiatkowska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie