Development Center

Development Center ma dla uczestników i organizacji charakter rozwojowy – wspiera proces diagnozy mocnych stron i obszarów do rozwoju w kontekście np. zaplanowania odpowiednich ścieżek rozwoju czy doboru właściwych szkoleń dla pracowników. Z DC korzystamy, gdy pracodawca już wie, jakie kompetencje chce rozwijać u swoich pracowników.

W przypadku ośrodka rozwoju (DC), jeżeli komunikujemy cel rozwojowy, informujemy uczestników nad jakimi kompetencjami będziemy pracować podczas sesji. Oceny i informacje zwrotne pojawiają się podczas i po realizacji zadań. Asesor podczas sesji przyjmuje czasami rolę trenera po to, by ułatwić uczestnikom pracę nad swoimi kompetencjami. Na Państwa przygotowujemy raporty indywidualne dla uczestników. Zawierają one informacje, które zostały im przekazane podczas sesji DC, w pewnym sensie są one jedynie ich uzupełnieniem i uporządkowaniem. Nie przygotowujemy indywidualnych raportów oceniających dla przełożonych. Przygotowujemy natomiast raport zbiorczy, który pokazuje postępy w rozwoju danych kompetencji, wraz z ewentualnymi sugestiami dalszej pracy.

Metodą pracy, podobnie jak w trakcie ośrodka oceny (DC), są różne rodzaje zadań:


Koszyk (in basket)


analiza zbioru dokumentów, materiałów, danych, z którymi uczestnik musi poradzić sobie w odpowiednim czasie i podjąć co do nich decyzję. To zadanie dotyczy umiejętności takich jak: organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji.


Case study


analiza i przedstawienie przez uczestnika rozwiązania konkretnego problemu. Ten typ zadań pozwala sprawdzić poziom m.in. analitycznego lub strategicznego myślenia, kreatywnego podejścia do problemu, umiejętności podejmowania decyzji, pracy pod presją czasu.


Zadania zespołowe


grupa uczestników otrzymuje zadanie lub problem, nad którym wspólnie pracuje. Efekt finalny powinien być wynikiem dyskusji i/ lub pracy zespołowej. W trakcie rozwijamy m.in. umiejętność przekonywania, wywierania wpływu, komunikatywność, umiejętność współpracy, zdolności przywódcze, umiejętności organizacyjne, asertywność, orientację na cele.


Scenki


grupa uczestników otrzymuje zadanie lub problem, nad którym wspólnie pracuje. Efekt finalny powinien być wynikiem dyskusji i/ lub pracy zespołowej. W trakcie rozwijamy m.in. umiejętność przekonywania, wywierania wpływu, komunikatywność, umiejętność współpracy, zdolności przywódcze, umiejętności organizacyjne, asertywność, orientację na cele.


Prezentacja


uczestnik otrzymuje temat do realizacji, opis pewnej sytuacji lub problemu. Jego zadaniem jest przedstawienie swojego stanowiska w odniesieniu do konkretnego tematu, sytuacji, problemu. Dzięki temu (w zależności od tematyki prezentacji) możemy rozwijać m.in.: umiejętność autoprezentacji, komunikatywność, orientację na klienta, zarządzanie czasem, kreatywność, orientację biznesową.


Usługę Development Center wyceniamy indywidualnie m.in. w oparciu o liczbę kandydatów i kompetencji. Na ogół przyjmujemy, że w ramach jednej jednodniowej sesji będziemy oceniać / pracować z pięcioma kandydatami pod kątem weryfikacji / rozwoju pięciu kompetencji w max. pięciu zadaniach (indywidualnych i grupowych), a zatem 1 sesja x 1 dzień dla max. 5 kandydatów, max. 5 zadań, max. 5 kompetencji.

Przygotowanie zadań oraz ćwiczeń, które pozwolą na ujawnienie zdefiniowanych i opisanych wspólnie z Państwem kompetencji, a także opracowanie wszelkich niezbędnych materiałów dla przeprowadzenia sesji DC pozostaje po stronie asesorów – konsultantów Integra Consulting Poland.

Kontakt

Katarzyna Maciejewska

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 044 katarzyna.maciejewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie